Život

Doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D., KEG

Narozen 22. května 1977 v Opavě. V průběhu střední školy tráví rok v USA. Pokračuje studiem anglického a českého jazyka a literatury. Po pětiletém působení na Mendelově gymnáziu v Opavě přechází na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, kde přednáší anglistiku a amerikanistiku. Badatelsky se zaměřuje na výzkum angličtiny v bývalých britských koloniích, na problematiku vymírání menšinových jazyků a na literaturu a kulturu původních obyvatel Severní Ameriky. V roce 2006 dokončuje na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity doktorát z jazykovědy, v roce 2012 je jmenován docentem v oboru Neslovanské jazyky a literatury.

Již na vysoké škole se začíná věnovat výzkumnému cestovatelství. Postupně navštěvuje přes 100 zemí všech obydlených kontinentů. S arabským archeologem objevuje starověká naleziště ukrytá v Syrské poušti. Během dvou výprav projíždí jižní Afriku. Studuje přírodní národy tropických oblastí. Absolvuje několik vysokohorských treků, například na Kavkazu, v Andách a ve venezuelských stolových horách. Hlavně ale mapuje vitalitu ohrožených jazyků a kultur. Terénní šetření provádí v Austrálii, Ekvádoru, Gruzii, Kanadě, Moldavsku, Senegalu či na Filipínách. Paralelně zkoumá jazykovou krajinu bývalých britských teritorií, s důrazem na popis lokálních variant anglického jazyka. Zájem o archaické kultury jej přivádí do Albánie, Bolívie, Egypta, Jordánska, Peru, Skandinávie, Tuniska i jinam.

Zkušenosti z cest, soukromých i badatelských expedic a výzkumů následně transformuje do dlouhé řady publikací rozmanitých žánrů. Vydává odborné monografie, populárně-vědecké studie, učebnice, encyklopedie, cestopisné knihy. Motivy putování se objevují rovněž v jeho básnickém díle a v písňových textech. Překládá z angličtiny, starogermánských a indiánských jazyků. Čtenářům zprostředkovává severské ságy, ústní slovesnost původních obyvatel Severní Ameriky a básnické tradice středověkého Japonska. Vedle knižních publikací je autorem stovky statí, článků, časopiseckých pojednání, doslovů, reportáží a recenzí. V roce 2021 je mu udělen záslužný Řád orla Gruzie (v hodnosti Rytíř, KEG). V roce 2023 se stává laureátem Ceny Jantar za literaturu. 

Spolupracuje s českým rozhlasem, televizí i tištěnými médii, zejména jako expert na lingvistické, literární a kulturně-vědní otázky. Bývá hostem diskusních pořadů, populárně-naučných besed, cestovatelských festivalů a literárních čtení jak v Opavě, tak i mimo region a v zahraničí. Pravidelně přednáší studentům středních škol v Moravskoslezském kraji, nejčastěji o postavení angličtiny a jejích proměnách, o angloamerické literatuře, o nativních indiánských kulturách a mrtvých i živých jazycích.