Cesty

Za cestovatelství považuje výhradně výzkumné cesty, tedy takové, které posouvají lidské poznání. „Dějiny cestovatelství jsou dějinami objevů,“ můžeme číst v jedné z jeho knih (Mizející hlasy, Praha: Togga, 2020). Více než dvacet let dokumentuje život původních národů všech obydlených kontinentů (Pátá rovnoběžka, Praha: Brána, 2011) a mapuje vitalitu jejich jazyků a kultur (Slovem svět, Praha: Dauphin, 2016; Po stopách jazyků, Praha: Togga, 2021; Němá planeta: Praha: Togga, 2022).
V žebříčku nejzcestovalejších Čechů, jak ho registruje Zeměpisné a vlastivědné sdružení, mu patří 44. místo (111 zemí 5 kontinentů) a cestovatelská hodnost Velmistr světových cest.

Z expedic:

2013 – Výzkum jazykové krajiny Srí Lanky

2015 – Dokumentace domorodých jazyků severní Austrálie

2016 – Mapování vitality svanštiny (Kavkaz, Gruzie)

2017 – Mapování vitality jazyka ifugao (Batad, Filipíny)

2018 – Mapování vitality jazyka siekopai (Cuyabeno, Ekvádor)

2019 – Vymezení Senegambie jako jazykově kritické oblasti

2023 – Jazyková krajina indiánů kmene Musqueam