Univerzita

Po celou dobu své akademické dráhy pracuje na katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, aktuálně na pozici docenta. Přednáší zde sociolingvistiku, jazykovou typologii, vývoj angličtiny, anglickou středověkou literaturu a severoamerická indiánská studia.

Badatelsky se zprvu zaměřoval na sociolingvistickou a pragmalingvistickou analýzu lékařské komunikace (viz Discourse of Medicine Revisited, Ostrava: Ostravská univerzita, 2012), později zkoumal jazykovou krajinu bývalých britských kolonií. Byl také hlavním řešitelem grantového projektu, který připravil k vydání souborné dílo českého anglisty a jazykovědce Jana Firbase (Collected Works of Jan Firbas I-V, Brno: Masarykova univerzita, 2011–2021).

V poslední době se ve svém výzkumu věnuje americké etnické literatuře a zároveň působí jako redaktor a autor doslovů českých překladů knih s indiánskou tematikou (James Welch, Rebecca Roanhorse). Sám také překládá, zejména ústní slovesnost původních Američanů (Poselství prachu, Praha: Argo, 2013; Tsagiglálal, Praha: Dauphin, 2022).