Miroslav Černý

vysokoškolský pedagog, cestovatel a spisovatel

Studoval jazykovědu, literaturu a antropologii. Doktorát získal na FF MU, na FF OU přednáší anglistiku a amerikanistiku. Cestuje po všech světadílech a mapuje ohrožené jazyky a kultury.
Žil s amazonskými i severoamerickými indiány, překládá jejich mytologii. Autor básnických knih i publikací inspirovaných zahraničními výpravami, výzkumy a objevy. Ve volném čase se věnuje japonskému šermu, bushcraftu a polární filatelii.